Večer s Poselstvím Grálu na téma „Mlčení“

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Cyklus večerů pro nově přicházející čtenáře a zájemce o Abd-ru-shinovo dílo. Témata jednotlivých večerů budou vycházet z Poselství Grálu a Abd-ru-shinova výkladu Desatera Božích přikázání. Večery nabízejí inspiraci k vlastnímu hledání odpovědí na otázky, k prohloubení vlastních myšlenek a pohledu na život i na svět. Je to příležitost setkat se s lidmi podobným zájmem, a také poznat Hnutí Grálu, které z myšlenek Poselství Grálu vychází. Srdečně zveme vás i vaše přátele! Více informací získáte na info@poselstvigralu.cz nebo tel. č. 545 213 964.

Účinkují

Večerem provází Jitka Kubečková, Irena Pražanová a Petr Sikora.

Další dokumenty k akci

  
Termíny