Ve Světle Pravdy - kniha, která změnila můj život

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška lékaře a léčitele Jana Paloučka.

„Vždy jsem si přál, abych svůj život dokázal přehlédnout jako souvislý řetěz událostí, dávajících hlubší smysl. Pochopit jeho příčiny a najít perspektivu, která nekončí pozemským životem. Hledal jsem jen to, co hledají všechny vědy bez ohledu na svoje zaměření – logické zákony, bez nichž není možné nic vystavět, nic dalšího objevit. Hledal jsem zákony života.“

Účinkují

MUDr. Jan Palouček (1958) vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, léta pracoval jako traumatolog. Je spoluautorem knihy Cesta k životu a autorem knih Poselství barev a Cesta k uzdravení – o daru léčení. Od roku 1991 působí v poradenství zdravého životního stylu, také přednáší na světonázorová témata, léčitelství, sebepoznání. Vychází přitom z poznávání přírodních zákonitostí, podle kterých je svět moudře uspořádán.

Další dokumenty k akci

  
Termíny