Dny Lobavské výtopny - 25 let spolku východosaských přátel železnic

Volný čas, Pro děti, Turistika
Výstava a prezentace (každé 2 hodiny) historických vozidel a lokomotivy 310.0134 klubu přátel železnic Českého ráje.
Výstava modelových kolejišť.
Nádraží Löbau (Sachs), výtopna a prezentace modelových kolejišť bude propojena zvláštní autobusovou linkou. Jízdné je součástí vstupného.
Kontakty

http://www.osef.de/

+49 (0)3585 219600

info@osef.de

Termíny