Den snů v živelné krajině

Výstava, Divadlo, Hudba

Všichni autoři expozice Domu přírody čekají na návštěvníky společně se svými přáteli, aby je potěšili programem snů. Program vznikne jejich živelným setkáním a několikadenním pobytem na místě. Dopoledne komentované prohlídky areálu. 9:30 a 11:00 sraz u vchodu do Nízkoenergetického domu:
Komentované prohlídky v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví zdarma. Se vstupem do nitra Rajské zahrady Františka Skály a Sluneční hory Miloše Šejna. 

14:30–19:00 (čas ukončení je zcela orientační)
Tvořivá cesta snění Domem přírody Litovelského Pomoraví pro veřejnost. 
Expozice Domu přírody Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou s uměleckými díly Františka Skály, Miloše Šejna, Miloslava Fekara a Marcela Hubáčka otevřená veřejnému společnému snění. Všichni autoři čekají na návštěvníky společně se svými přáteli, aby je potěšili programem snů. Program vznikne jejich živelným setkáním a několikadenním pobytem na místě.
Sraz všech snivců ve 14:30 u vchodu do nízkoenergetického domu. Putování obohatí svou přítomností a tvorbou:

Rajská zahrada
František Skála a Scott Macleod (USA): Our songs will keep us warmImprovizační site-specific vystoupení s využitím vinylu Torreya Cummings s terénními nahrávkami kalifornských živočichů 

Lesním chrám
Miloslav Fekar: Land art. Kresba na louce

Sluneční hora
Miloš Šejn: Hou, hou, krávy jdou, nesou mlíko pod vodou.
Thora Solveig Bergsteinsdottir (Island): Human landscape.
 Dílna se zapojením diváků se dívá na situaci, kdy dochází k vazbě člověka s okolním prostředím, společně s jinými, v daném okamžiku.
Liv Nome (Norsko): HVIT (White). Sólové vystoupení s bicími, hlasem, zpěvem a video instalací. Prožitek je inspirován rituály a tradiční kulturou, s obavami o stav přírody ve světě plném násilí, s lidskou citlivostí a nadějí pro změnu.

Ohniště Zlaté spirály
Marcel Hubáček: Malý ohňový obřad.

Den snů se koná jako doprovodný program výstavy AENIGMA / ANTHROPOSOFICKÉ UMĚNÍ (19. 3. – 2. 8. 2015 Muzeum umění Olomouc / Trojlodí). Program je živelný a předpokládá se možnost jeho proměn v prostoru i čase

Kontakty

www.slunakov.cz

Termíny