Besedy Ekologických dnů Olomouc

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Lidé – Krajina – Domov – Nitro. „To, co je v nás lidského, je způsob, jak utváříme to mimolidské.“ (Václav Cílek).

 

Účinkují

STANISLAV KOMÁREK, JIŘÍ SÁDLO, DAVID STORCH, JOSEF JAŘAB, ZDENĚK PINC, JAN TÁBOR, PETRA HANÁKOVÁ, PETR POKORNÝ, ZDENĚK KRATOCHVÍL, MARTIN ŠKABRAHA, VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ, PAVEL BARŠA, ALENA WAGNEROVÁ, JIŘÍ ZEMÁNEK, ALENA OBERFALZEROVÁ 

Kontakty

www.slunakov.cz

Termíny