2. Topoľčianské dopravné fórum - Regionálna doprava

Volný čas, Pro děti, Turistika
Moderovaná mezinárodní konference si klade za cíl prezentovat možnosti železniční dopravy v regionu, konkretizovat možnosti rozvoje regionálních tratí. Cílem nového stavu je železniční doprava jako základní dopravní prostředek regionální dopravy.
Termíny