JAVOŘÍČKO, 70 let od vypálení

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: v předpr. 30 Kč, na místě 50 Kč

promítání dokumentárního filmu Javoříčko spojené s besedou s Mgr. Filipem Žáčkem - předsedou Iniciativy pro podporu vypálených obcí

Kontakty

www.mklitovel.cz

Termíny