VELIKONOČNÍ TERAPEUTICKÝ POBYT!

Pro děti, Turistika

VELIKONOCE

S KAMARÁDSTVÍM
S KREATIVITOU
S KONÍKY
S KERAMIKOU

Pojeďte s námi na velikonoční terapeutický pobyt

Vypravte se s námi na čtyři dny do Letonic. Ubytování v přírodě nám umožní být celý den venku. Zažijete horu dobrodružství a odvezete si nezapomenutelné zážitky! Těšit se můžete na jízdu na konících, velikonoční tvoření z keramiky a farmu zvířátek.


Programem dne prolínají speciálně pedagogické a terapeutické aktivity, které směřují k podpoře oslabených oblastí. Pobyt má integrační charakter a umožňuje dětem se specifickými problémy zažít pohodový prázdninový čas. Budeme se věnovat rozvoji sociálních vztahů a komunikačním dovednostem.

Dětem se věnují specialisté, kteří zohledňují individuální potřeby dětí. 
Můžeme zajistit bezlepkovou dietu.
Počet ve skupince je omezen na 10 dětí.

Cena zahrnuje: 
Jízdu na koních, keramiku, cestovné, ubytování, stravu 5x denně. 
Termín: 2. - 5. 4. 2015 čtvrtek až neděle
Cena: 2 500,- Kč


Kontakt: Mgr. Milada Smutná, mob. 604 664 599
e-mail: tabor@neuroprogress.cz
www.neuroprogress.cz

Účinkují

Neuroprogress o.s.

Termíny