Kvantová léčba

Kurzy, vzdělání, konference

Kvantové zákony platí pro všechny, i pro ty, kteří je neznají, přesto je denně používají nevědomě a prožívají tak následky svých rozhodnutí. Poznáním zákonitostí a jejich praktikováním můžete změnit záležitosti, které vám nyní nevyhovují, jsou bolestné nebo dokonce bezvýchodné. Kvantové zákony a jejich projevy v životě (ve zdraví, vztazích, financích). Jednoduché vysvětlení principů a jejich fungování ve zdraví či nemoci, prosperitě či nedostatku, v harmonických vztazích nebo konfliktech atd. Pro všechny, kteří chtějí informace, jak ukončit své problémy a krize. Dostanete odpovědi na otázky z oblastí života, které vás trápí, nebo nejdou dle vašich představ. Krize se v životě vrací, dokud se z nich nepoučíme. Projevte k sobě úctu a dovolte si je pochopit a ukončit.

Termíny