Chrobák a Puzuk

Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Zveme Vás na večer o skautském období Václava a Ivana Havlových.

Ideály skautingu ovlivnily celé generace. Hlásí se k nim řada významných osobností, kterým se úcta k člověku i přírodě, dobré mravy, sebekázeň, vytrvalost, solidarita a pokora staly trvalými životními hodnotami. Mezi členy skautských oddílů byli i Václav a Ivan Havlovi.

Nad zápisy z unikátních kronik zavzpomínají na dobu svého skautování Ivan Havel, Alois Strnad (Lojza), Radko Trohař (Radko) a mnozí další.

Moderuje ředitel Skautského institutu Miloš Říha (Šípek). 

Srdečně zveme!

Termíny