Debata na téma: Od eugeniky 19. století po projekt lidského genomu

Kurzy, vzdělání, konference

To, co příroda konala eóny věků slepě a náhodně, budeme nyní provádět rychle a cíleně. V roce 1859 publikoval Charles Darwin své nejslavnější dílo, ze kterého se po čase logicky inspirovala eugenika jako snaha o vylepšení lidského pokolení.
Pozitivní eugenika, snaha rozmnožit vhodné, se nikdy příliš nerozvinula. Negativní eugenika, snaha eliminovat nevhodné, se naneštěstí rozvinula se všemi děsivými následky, které sahají až k Osvětimi. Když na tomto půdorysu evropských dějin v osmdesátých letech vznikla myšlenka přečíst lidský genom, z obav před novodobou eugenikou byly 3 % ročního rozpočtu věnovány na etickou rozvahu celé věci. Vznikl tak nejdotovanější etický projekt v historii planety. 

Zveme Vás do Knihovny Václava Havla na další večer Marka Orko Váchy.

Termíny