Přednáška na téma: Genocida Arménů během 1. světové války

Kurzy, vzdělání, konference

Letos uplyne 100 let od masového vyvraždění statisíců Arménů v Osmanské říši.

O kořenech genocidy, jejím popírání i reflexi budou diskutovat Haig Utidjian a Milada Kiliánová z FF UK, turkoložka Gabriela Özel Volfová z AV ČR a Šimon Krbec, pracovník ETF UK a Výzkumného centra archeologie zla.

Diskusi moderuje historik Petr Šulc

Zveme Vás do Knihovny Václava Havla!

Termíny