VELIKONOČNÍ KONCERT

Hudba

Vystoupí Pražské komorní trio a žáci ZUŠ Horažďovice.
Předprodej vstupenek v Regionálním informačním centru Prácheňska, Strakonická ul., Horažďovice, tel. 376 511 999, e-mail: ic@horazdovice.cz.
Nebo na místě hodinu před začátkem koncertu.

Termíny