„Poklady Chebska/Schätze des Egerlandes“

Výstava

Jak již název napovídá, výstava představuje hromadné nálezy cenných předmětů právě z našeho regionu. Archeologové označují tyto nálezy jako depoty, v obecné mluvě bychom je nazvali poklady. Na výstavě budou představeny artefakty od doby bronzové až po 20. století. Hlavní část expozice představuje především méně známé nebo zcela nové mincovní nálezy z oblasti historického Chebska v co nejširším kontextu. Hlavním lákadlem bude největší mincovní nález Hallských feniků v České republice, který učinila detektorářka v roce 2013 v Opatově u Lubů. Tento nález byl již několikrát medializován a právě na výstavě Poklady Chebska máte jedinečnou možnost ho spatřit na vlastní oči. Nejedná se však o jediný exponát. Můžete vidět také další depoty, které byly nalezeny na Svatém Kříži, v Horních Lažanech nebo bavorském Pechtnersreuthu. Každý takový nález má svůj unikátní příběh, který bude poodhalen a přispívá k celkovému poznání dějin našeho regionu. Proto přijďte i Vy seznámit se s nálezy, které nemají svoji hodnotu pouze v cenném kovu.

Výstava je realizována za podpory Česko-německého fondu budoucnosti,
města Luby a ve spolupráci se Stiftlandmuseem ve Waldsassenu. 

Termíny