Slavnostní otevření Didaktického centra geologie

Výstava, Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Didaktické centrum geologie, krátce geopark, na zahradě 1. ZŠ Říčany přivítá první návštěvníky. Muzeum Říčany ve spolupráci s 1. ZŠ Říčany a městem Říčany vás zvou na slavnostní otevření.

V geoparku najdete stanoviště s typickými horninami z celé České republiky i z okolí Říčan, jako čedičové varhany nebo zvrásněné vrstvy vápenců. Můžete zde odkrývat kosti dinosaurů a obrovské schránky hlavonožců, vyzkoušet rýžování zlata, pozorovat vznik meandrů a mnoho dalšího.

Geopark bude sloužit nejen k výuce geologie, ale také jako říčanská „minibotanická“ zahrada, ve které naleznete více než100 druhů rostlin.

Ve venkovní učebně je geologická laboratoř a vzorkovna, kde můžete sledovat řezání a broušení kamenů. Zároveň je zde jedinečná možnost pozorovat minerály v polarizačním mikroskopu.

Každý návštěvník může v den otevření, ale i následně v průběhu letošního roku, donést svůj kamínek (třeba oblázek z dovolené), který se stane součástí geoparku.

Termíny