výstava Jeden svět Monika Abrhámová: Romské osady okolí Veľkých Kapušan + Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě

Výstava

Vernisáž výstavy proběhne 24. 3. 2015 v 18:00 za účasti autorů.

Výstavu pořádáme s Jedním světem Olomouc:
https://www.facebook.com/jedensvetolomouc

Výstava se skláda ze dvou fotografických cyklů: Romské osady okolí Veľkých Kapušan od Moniky Abrhámové a Cesta ke svobodě od Prof. Mgr. Jindřicha Štreita.

Cyklus fotografií Romské osady okolí Veľkých Kapušan vznikl v září roku 2011 v rámci antropologické výpravy na západní Ukrajinu a východní Slovensko. V obcích v okolí jednoho z nejvýchodnějších měst Košického kraje se nachází řada problematických lokalit, které jsou charakteristické výraznou sociální chudobou a často obtížným vztahem jejich obyvatel s majoritní populací. Vystavené fotografie si nekladou vysoké estetické nároky, jsou mnohem spíše součástí pokusu o antropologické nahlédnutí do života několika příslušníků východoslovenského romského etnika.

Soubor Cesta ke svobodě:
Snímky vznikaly v letech 1996-1999 na území celé České republiky.
Prof. Mgr. Jindřich Štreit je český dokumentární fotograf a pedagog. Je členem Umělecké besedy, Pražského domu fotografie. Realizoval na 500 autorských výstav a je autorem 20 publikací. V září 2009 byl prezidentem Václavem Klausem jmenován profesorem pro obor volné a užité umění. V současné době vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Filozofické fakulty Slezké univerzity v Opavě.

Termíny