Praktická rétorika

Kurzy, vzdělání, konference
Praktická rétorika Kurz proběhne v termínech: 20., 27. dubna, 4. a 11. května • 4 x 2 hodiny přednášek a cvičení • Technika řeči • Práce s emocemi • Neverbální komunikace • Trénink řečnických dovedností Místo konání: Nová Akropolis, Štefánikova 458, Zlín
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny