Plzeňská filharmonie

Hudba, Vážná hudba, Klasická hudba
Plzeňská filharmonie připravila další speciální koncert pro evropský rok 2015, parafrázi na Vodní hudbu G. F. Händela. Kam se pod vlivem tohoto názvu pohnulo umělecké vnímání z doby baroka do současnosti? Propojením více uměleckých žánrů - hudby, mluveného slova, světelné produkce, výtvarného umění, scénografie - vzniká původní originální umělecké dílo, které je jakýmsi „mostem“ z baroka do současnosti, provedené v netradičním prostoru plzeňské Papírny. Autorem nové, ve světové premiéře uváděné skladby je současný skladatel Petr Wajsar, scénické provedení režíruje oceňovaný režisér Jiří Adámek.
Termíny