Jak se Brno stavělo

Výstava

Vezměte svou babičku do galerie! Zajděte s dětmi na výstavu a zažijte společně zábavu.

Připravili jsme pro vás pravidelná nedělní setkání, která se budou konat vždy třetí

týden v měsíci v odpoledních hodinách. Nový program je věnován rodinám s dětmi od 5 let. Vytváříme nový prostor pro setkání napříč generacemi, ve kterém se seznámíme s aktuálními výstavami Moravské galerie v Brně, na které následně navážeme výtvarnými aktivitami. Hravou formou i za pomoci pracovních listů budeme pracovat na samostatných nebo společných úkolech se zapojením všech členů rodiny. Průběh a obsah programu se bude odvíjet od jednotlivých výstav.

Čeká vás živý dvouhodinový program, malé občerstvení a přátelské prostředí!

Začínáme 15. 3. 2015 ve 14.30 h setkáním ve výstavě Brno - moravský Manchester!

Za finanční podpory statutárního města Brna.

Nutno objednat předem na martina.kopecka@moravska-galerie.cz nebo tel.: 532 169 151.

Cena: 50 Kč/osoba, rodinné vstupné 180 Kč (2 dospělí a 3 děti)

Termíny