Křesťanská konference ohně

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Hlavním řečníkem je pastor Benny Hinn. Je řazen k nejvýznamnějším kazatelům současnosti. Již 40 let oslovuje lidi prostřednictvím bohoslužeb, konferencí, TV přenosů, knih i internetu, setkává se i s hlavami států.

Poselství Bible: evangelium – radostnou zprávu o podané ruce Boha člověku, o odpuštění, pokoji a naději v Ježíši Kristu, podává výstižným a srozumitelným způsobem. Služba past. Benny Hinna  je mezidenominační - působí na půdě různých církví.

Každé shromáždění konference začíná blokem moderních křesťanských písní (chval),  pokračuje kázáním na určité téma, končí modlitbami za uzdravení. Při léčitelské službě kaz. Bennyho Hinna bylo zdokumentováno množství případů uzdravení.

Změna programu vyhrazena.

Vhodná je předchozí registrace na níže uvedených  webových stránkách.

Kontakty

www.fffan.org

Termíny