ABSOLVENTSKÝ KONCERT BARBORY HANČOVÉ

Hudba

Absolventský koncert studentky sbormistrovství KHV PF UJEP Barbory Hančové. Vystoupí Páni kluci- - chlapecký pěvecký sbor z Litoměřic. Vstupné 50 Kč.

Termíny