Monastýrování v Plasech aneb Klášterní smysly a živly

Volný čas, Pro děti

Mimořádné tematicky zaměřené prohlídky připravené ve spolupráci s klášterem Kladruby. Sluch, hmat a zrak zapojíte s lektory plzeňské Animánie. Jejich otevřené dílny vás uvedou do konventního prostředí různými výtvarnými a filmovými technikami. Zapojit se může každý bez rozdílu věku. Váš čich povzbudí jedinečná florální výzdoba a objekty "Santiniho květy". Ani chuť a váš šestý smysl nezůstanou nevyužity.


Tentokrát se jedná o volné večerní prohlídky, jejichž cílem bude zaktivovat všechny lidské smysly tak, aby mohli příchozí jejich prostřednictvím vnímat barokní budovu konventu. Dalo by se říct, že půjde o jakýsi „jiný typ zážitku“.

Návštěvníkům se tak naskytne příležitost vnímat baroko všemi smysly!

V letošním roce si připomínáme výročí 870 let plaského a 900 let kladrubského kláštera. U této příležitosti připravily správy těchto klášterů speciální tematicky zaměřené prohlíkdy pod názvem MONASTÝROVÁNÍ. Návštěvníci budou mít ve vybraných dnech či nocích možnost podívat se na klášter v Plasích jinýma očima. Jedná se o prohlídky exteriérů (klášterní architektura), prohlídky zaměřené na smysly, speciální noční prohlídky týkající se architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela či prohlídky představující klášterní život.

 

Čas volné prohlídky od 19:00 do 22:00.

Vstupné činí 150,- Kč/ osobu.

Rezervace není nutná.

Další informace naleznete na webových stránkách klášterů Plasy a Kladruby: www.klaster-plasy.eu, http://www.klaster-kladruby.cz/

 

Klášter Plasy byl založený roku 1145 a až do svého zrušení roku 1785 byl domovem cisterciáků, od roku 1826 pak sídlem kancléře Metternicha. Patří mezi nejvýznamnější a také nejrozsáhlejší barokní památky Plzeňského kraje a České republiky vůbec. Na budování a výzdobě cisterciáckého kláštera se podíleli slavní stavitelé, umělečtí řemeslníci a umělci doby barokní (J. B. Santini, K. Liška, M. B. Brauna, K. I. Dietzenhoffer, P. Brandl, atd.). Klášter je snadno zapamatovatelný především díky svému unikátnímu základovému vodnímu a vzdušníkovému systému, včetně obnažených vodních zrcadel uvnitř konventní budovy.

Zájemci o informace týkající se života řeholníků v době vrcholného baroka a milovníci barokní architektury by si neměli nechat ujít hlavní prohlídkový okruh Konvent. Návštěvníci zajímající se o sakrální architekturu a umělecké řemeslo mohou navštívit bývalý klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a ti, které láká prozkoumat neobvyklou stavbu barokních sýpek, která v sobě ukrývá jedinečnou dvoupatrovou gotickou kapli a funkční barokní hodinový stroj ve věži, zveme na prohlídkový okruh Hodinová věž s kaplemi. Areál kláštera je pro veřejnost otevřen od dubna do října.

Klášter Plasy nabízí v průběhu sezóny řadu mimořádných akcí. Některé se zaměřují na netradiční zážitek z barokního prostoru v letní  noci (Nocí ke hvězdám Santiniho Aichela – srpen), jiné na divadelní, často komediální ztvárnění některých momentů z dějin kláštera (hrané noční prohlídky – červen a září). A pro ty, které zaujme vodní systém, jsou vždy v červenci připraveny speciální odborné prohlídky vodního a větracího systému (18. a 19. července).

 

Kontakty:

Bc. Monika Bundová, správa NKP klášter Plasy, NPÚ ÚPS České Budějovice, bundova.monika@npu.cz, 724663704

Mgr. Pavel Duchoň, správa NKP klášter Plasy, NPÚ ÚPS České Budějovice, duchon.pavel@npu.cz, 606 666 424

Mgr. Jitka Skořepová, pracovník vztahů k veřejnosti, NPÚ ÚPS České Budějovice, skorepova.jitka@npu.cz, 602 626 736

 

http://www.klaster-plasy.eu/

Termíny