Náklady procesů, kalkulace ceny

Kurzy, vzdělání, konference

21. 4. 2015 - 22. 4. 2015 od 08.00 do 15.00 hodin

 

2-denní interaktivní kurz pro specialisty zodpovědné za cenotvorbu, kalkulaci cen a nákladové analýzy procesů. Součástí kurzu jsou cvičení s příklady a kalkulačními vzorci, které je možno přímo aplikovat do firemní praxe.   Pro koho je kurz určen

Kurz je určen kalkulantům, ekonomům a dalším specialistům zodpovědným za kalkulaci nákladů a cenotvorbu, ale také manažerům, kteří se potřebují orientovat v nákladech na jednotlivé procesy a přijímají důležitá stanoviska a rozhodnutí nebo hodnotí ziskovost, efektivitu a konkurenceschopnost podniku nebo procesu.

Obsah kurzu
  1. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek
  2. Základní koncepty řízení nákladů, bod zvratu, nutný objem výroby pro dosažení zisku
  3. Kalkulace ceny, kalkulační vzorce, klasické a moderní metody, přiřazování režijních nákladů produktů
Výstupy

Absolventi budou po ukončení kurzu schopni:

  • zvolit a aplikovat modely a vzorce odpovídající jejich specifickým podmínkám
  • pracovat s nákladovými položkami včetně rozpočtování nepřímých, fixních a režijních nákladů
  • používat postupy a modely pro cenotvorbu a kalkulace

 

Rozsah kurzu: 2 dny

Kontakt: Jiřina Kosarzová
              558 387 150
              firemnikurzy@trisia.cz

Termíny