My street films - Tvoje ulice, tvůj film

Volný čas
Dva filmy z Poličky! Natočili je zdejší studenti pod vedením Bohdana Bláhovce a Kristýny Bartošové. V rámci projektu My street films vzniká online filmová mapa ČR - autoři nejlepšího filmového námětu mohou svůj snímek představit na britském festivalu Open City Docs Fest. Host Diana Tabakov představí vybrané filmy loňského roku spolu s aktuálním letošním programem.
Termíny