Beseda o historii kostela sv. Anny v Jedlce

Kronikářka obce Petra Koláčková a předseda Kulturně – historického sdružení Jaroslav Dostál vás zvou na besedu o historii kostela sv. Anny v Jedlce. Beseda se bude konat v sobotu 21. března 2015 od 15 hodin v kulturním domě v Jedlce.   Během besedy si můžete prohlédnout: publikace o historii kostela (z let 1234 – 1903 a 1900 – 2012) kroniku obce a kroniku školy od roku 1945, všechna dosud vydaná čísla Veleňáčku, kroniky německé v originálu nebo jejich překlad i různé historické fotografie a dokumenty z obce. Na besedě nabízíme slevu 20% na upomínkové předměty, publikace o historii kostela i nově vydanou pohlednice kostela v Jedlce. Po skončení pro zájemce prohlídka kostela v Jedlce. Parkování zajištěné v místě. Těšíme se na vás.

Termíny