Národní soutěž ve hře na lidové nástroje

Volný čas
Soutěž nejlepších mladých hráčů na cimbál či dudy z Jihomoravského kraje.

Termíny