Závěrečná konference k projektu SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA KUNOVICKU

Volný čas
Pracovní flexibilita, osobnostní rozvoj během rodičovského času, ale také diskuse o tom, jak budovat image firmy zevnitř a rozvíjet přívětivou firemní kulturu – nejen na tato témata po tři roky upozorňoval projekt Slaďování na Kunovicku. Jak to zafungovalo? Jak se podařilo projekt uchopit a předat cílovým skupinám? Které firmy reagovaly pozitivně a z jakého důvodu? To se můžete dozvědět nebo se přijít inspirovat na závěrečnou konferenci dne 19. března 2015 do přednáškového sálu Podnikatelského inkubátoru Kunovice.

Termíny