Železný poutník 2015

Volný čas
Tradiční jarní, postní, pěší, celonoční pouť uskuteční poutníci ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn o víkendu 20.–21. března 2015. Pouť bude zahájena týden před Květnou nedělí v pátek 20. března 2015 mší svatou v 18.00 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Pak se poutníci vydají na již 18. noční, pěší, postní pouť, která je dlouhá 50 km. Na Svatý Hostýn poutníci dorazí v sobotu ráno. Mše svatá na závěr pouti bude v 7.15 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně. Případný odvoz raněných během cesty je zajištěn. S sebou si vezměte svačinu, dobrou náladu a dobré pohodlné boty. Zpáteční cestu ze Svatého Hostýna si zajišťuje každý sám. Více informací na www.hostyn.cz, www.farnostlouka.cz

Termíny