ABC výtvarna

Volný čas
Máte tvořivé děti, které zajímají výtvarné a rukodělné techniky? Přihlaste je na letní příměstský tábor, který se uskuteční od 24. do 28. srpna 2015 ve Středisku volného času Včelín. Kromě klasických technik, jako jsou malba akvarelem a temperami, kresba tužkou nebo pastelem, se budeme učit pracovat s keramickou hlínou, plstí z ovčího rouna, budeme tvořit mandaly z písku, drátkovat, drhat a vytvářet dekorace a ozdoby z přírodních materiálů a korálků. Každý se může intenzivně věnovat technice, která ho nejvíce zaujme. Fantazii se meze nekladou. Cena příměstského tábora je 990 Kč/týden, 230 Kč/den. Více informací na www.svcvcelin.cz

Termíny