Mozart / Dopisy z cest

Volný čas
Mozart / Dopisy z cest propojí hudbu tohoto jedinečného skladatele s jeho dopisy z cest, jak již jasně udává název koncertu. Tyto texty vznikaly na četných cestách Evropou a odhalují Mozartovo nitro z méně známých úhlů. Zazní slavné skladby jako např. Malá noční hudba v podání smyčcového kvarteta pod vedením Jiřího Pospíchala a méně známé dopisy, které psal Wolfgang svému otci, své ženě a sestře. Spoluúčinkují herci Slováckého divadla Anna Pospíchalova a Josef Kubáník, kteří se ujali literárního zpracování.

Termíny