Křesťanská liturgie, liturgické předměty a vliv křesťanské liturgie na formu kostelů

Kurzy, vzdělání, konference

Co se dozvíte? 

  • o základech křesťanské liturgie a jejích změnách v průběhu historie
  • liturgické předměty, tzn. předměty používané při samotné liturgii, jako jsou kalichy, monstrance, liturgické knihy a též různé další doprovodné předměty s liturgií související, jako jsou oltáře a relikviáře
  • liturgický prostor, tj. prostor kostela - architektonické názvosloví jednotlivých částí kostela
  • o mobiliáři kostela
  • svátosti, jako je křest nebo svatá zpověď

Přednáška je vhodná pro průvodce, průvodce Prahou, pedagogy středních i základních škol, pro zájemce o historii a studenty středních a vysokých škol. 

Termíny