Korunovační klenoty a korunovace českých králů

Kurzy, vzdělání, konference

Jaký je program přednášky? 

  • korunovační klenoty českých králů - podrobný rozbor
  • korunovační klenoty Přemyslovců, jejich vzory a soukromá koruna Rudolfa II.
  • korunovační řád českých králů, včetně nejdůležitějších změn, a to za Karla IV. a po Obnoveném     zřízení zemském
  • program korunovace, včetně obvyklých zvyklostí během těchto obřadů
  • doprovodný program korunovace, příklady
  • program korunovace Karla VI.

Cena přednášky: 950 Kč zahrnuje desky, papíry na psaní, CD s prezentací. Na závěr obdržíte osvědčení o absolvování.  

Termíny