SVĚTLO ŽIVOTA – CESTA K POZNÁNÍ

Volný čas
„… a můžete být také jako řeka, jež se vlila do moře.“ Zveme Vás na přednášku lektora, terapeuta a učitele Čeňka Roseckého o cestě k Poznání. Budeme hovořit o silách a zákonitostech, které na nás působí a ovlivňují naše životy, ale také o přístupech, metodách a technikách, které se dnes nabízejí. Jednu z nich - Silvovu metodu - si také hned vyzkoušíme. Ale především se společně podíváme na to, co je naší skutečnou podstatou, co je cílem naší existence, a jak je možné dosáhnout pocitu naplnění, vnitřního klidu a štěstí.

Termíny