KOMENSKÉHO FASCINUJÍCÍ LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE

Volný čas
V kolážích Miroslava Huptycha. Výstava ke Dni narození Jana Amose Komenského 2015

Termíny