ŽIVÁ KNIHOVNA

Volný čas
Je to speciální typ knihovny, kdy místo knih jsou půjčováni lidé......Tyto živé knihy jsou "čteny" pomocí rozhovorů a tím je .........

Termíny