Haiti ztracená perla Karibiku

Volný čas
Dvě české organizace - Fidcon a Arcidiecézní charita Olomouc, již několik let pomáhají lidem v těch nejzapadlejších končinách Haiti, které je i samotnými Haiťany nazýváno "Peklo na zemi". Přednáška poodkryje, jak situace na Haiti vypadá, jak organizace pracují, ale hlavně jaké dopady má česká rozvojová pomoc na život tamějších obyvatel. Kristýna Lungová je studentkou Mezinárodních rozvojových studií UPOL a humanitární pracovnicí Arcidiecézní charity Olomouc. Na Haiti se vydala díky projektu Praga-Haiti a v rámci výzkumu ke své bakalářské práci. V současné době pracuje v Arcibiskupské charitě Olomouc jako koordinátorka projektů na Haiti.

Termíny