Košt piva Benedict 12° z Břevnovského klášterního pivovaru

Volný čas
posezení ve vytápěné a nekuřácké zimní zahradě otevřeno. Pro hodnotící 4. pivo zdarma.

Termíny