celostátní akce „Noc s Andersenem“

Volný čas
od (PÁ) 18:00 h do (SO) 12:00 h – téma letošního roku je 210. výročí narození H. Ch. Andersena a 100. výročí narození Jana Drdy – v obou případech témata pohádek, ať už klasických od pana Drdy, či modernějších od H. CH. Andersena. Pro děti přichystány hry, soutěže, literární kvízy, čtení, přenocování v knihovně, akce s překvapením. Bližší informace naleznete na www.knihovna-kyjov.cz a přihlášky v oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Kyjov.

Termíny