Smysly lidské bytosti a jejich vztah k vnitřnímu a vnějšímu světu

Volný čas
Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.

Termíny