celostátní akce „Březen – měsíc čtenářů 2015“

Volný čas
Proběhne amnestie všech upomínek a současně i zápisné zdarma pro nově registrované čtenáře.

Termíny