Dětská pěvecká soutěž Jaromíra Měchury, 13. ročník soutěže místních zpěváčků

Volný čas
Hudebně doprovází CM Friška, KD.

Termíny