Josefský košt vín

Volný čas
Pořádá ČZS – ZO Vracov ve sportovní hale. Kontakt: zahradkarvracov@tiscali.cz, tel.: 603 905 335.

Termíny