Předvelikonoční setkání občanů

Volný čas
V kulturním centru obce. Zahájeno bude kulturním programem mužského a ženského sboru ze Sobůlek, provázet bude CM Babí lom, následovat bude prezentace výrobků kyjovského bednáře Bohumila Šikuly, prodejní výstava obrazů rodáka Oldřicha Cigla, ukázka techniky paličkování Jany Podveské ze Sobůlek, prodejní expozice kraslic, ochutnávka fašaňkových, postních a velikonočních jídel a přehlídka dalších výrobků patřících k Velikonocům.

Termíny