tradiční Velikonoční výstava ručních prací a řemesel (s ukázkami výroby)

Volný čas
Pořádá SRPŠ při ZŠ ve Bzenci v prostorách KD ve Bzenci. Vystavené výrobky si budete moci zakoupit, budou pro Vás připraveny dílničky s velikonoční tématikou, občerstvení a doprovodný program.

Termíny