Idle No More! Protest současných Indiánů

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška antropologa Jakuba Hutery z FF UK.

V roce 2012 kanadská vláda schválila zákon, jímž je mj. deregulována právní ochrana většiny kanadských jezer, řek a rozsáhlých oblastí pobřeží tří oceánů. Tento čin vedl k radikalizaci původních obyvatel pod heslem Idle No More! – „Nebuďme již nečinní!“.

Aktivisté obvinili vládu z úmyslu dokončit politiku kolonizace původního obyvatelstva industriálními projekty s katastrofickými důsledky pro přírodní prostředí indiánských rezervací a zdraví místních komunit. 

Nové indiánské politické hnutí představuje pozoruhodnou výzvu k hledání užších souvislostí mezi dodržováním základních lidských práv a otázkou ekologického a udržitelného rozvoje.

Zveme do Knihovny Václava Havla!

Termíny