Rozhovory přes hranici – s Jörgem Plathem a Radkou Denemarkovou

Kurzy, vzdělání, konference

Poslední večer třídílné diskusní řady navazuje na Rozhovory o sousedství o česko-německých vztazích, iniciované Václavem Havlem v roce 1995. Hosty večera jsou Jörg Plath, literární kritik (Neue Zürcher Zeitung, Deutschlandradio Kultur), který už řadu let píše o české literatuře, a Radka Denemarková, spisovatelka a překladatelka. 

Moderuje Zuzana Jürgens, která diskusní řadu ve spolupráci s KnVH připravila.

Poslední večer třídílné diskusní řady navazuje na Rozhovory o sousedství o česko-německých vztazích, iniciované Václavem Havlem v roce 1995. V mnoha tehdy sporných tématech se podařilo nalézt řešení, anebo alespoň navázat dialog, rozběhla se řada česko-německých aktivit. Přesto je zejména v České republice povědomí o dění v Německu a o tom, jak nás Němci vnímají, vágní – nejen kvůli jazykové bariéře, ale i vzhledem k povaze současné české mediální scény. Rozhovory si kladou za cíl alespoň částečně přispět k vyplnění těchto mezer.

Večer se koná ve spolupráci KnVH s Artefakt Kulturmanagement a s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Termíny