SPOLEČNĚ K ROZMANITOSTI

Volný čas

 Zajímají vás projekty zaměřené na podporu soužití s imigranty a budování vzájemného porozumění a poznání? Nesehnutí realizuje projekt Společně k rozmanitosti, v rámci kterého např. organizuje multikulturní workshopy na školách a uvítá nové dobrovolníky.

Kontakty

dc67.cz

Termíny