Dětský den a bystřická kuličkiáda

Volný čas, Pro děti

 

Zábavný program pro děti i celé rodiny na nedělní odpoledne.

Doma prý jsme tam, kde jsme hráli kuličky. Staří i mladí, přijďte si zkusit zacvrnkat. Ať jste v Bystřici doma!
31. května oslavíme s dětmi jejich svátek. Zveme je i jejich rodiče do Zámeckého parku na hry a soutěže o odměny, skákací hrad a skluzavku, které budou mít soutěžící děti spolu s kornoutem zmrzliny zdarma.

Zámecký park ožije dětskými atrakcemi, soutěžemi a tradiční hrou s hliněnými kuličkami. Bystřická kuličkiáda je určena všem věkovým kategoriím. Zpestřením odpoledne pro děti bude i volně přístupná nafukovací dvojskluzavka a skákací hrad. Srdečně zvou pořadatelé!

Termíny