Bílý kámen

Volný čas, Sport, Pro děti, Turistika

Možnost projet nebo projít vojenský výcvikový prostor Libavá je veřejnosti umožněn pouze 2x ročně. Můžete se zúčastnit jako cyklista, pěší nebo účastník zájezdu autobusem.

Vstupní stanoviště: Mrsklesy, Smilov-zastávka, Město Libavá, Nové Oldřůvky, Kovářov, Zelený kříž, Kozlov, Velký Újezd, Daskabát. Účastníci musí mít u sebe občanský průkaz nebo pas, při jízdě na kole cyklistickou přilbu.

Zajímavosti:
• během dvou desetiletí se akce zúčastnilo 68.727 cyklistů a turistů
• účastníci najeli nebo našlapali po území VVP Libavá podle odhadů minimálně přes tři miliony kilometrů cykloturistických tras
Něco o Bílém kameni:
Z širé hanácké roviny se severovýchodně od Velké Bystřice zvedá hradba lesem porostlých Oderských vrchů, které toto městečko převyšují víc jak o čtyři sta metrů nadmořské výšky. V lesním masivu, těsně pod vrcholem tohoto pohoří, při dobré viditelnosti září ze syté zeleně do daleka jasný, bílý bod. Je to Bílý kámen.
Toto skalisko, odhalené v prudké stráni z lesního porostu je nejvyšším místem prastarého lomu, v němž odedávna těžili kámen převážně obyvatelé nedalekých obcí Jestřabí a Varhoště. Tak, jako mnoho míst libavského kraje, je právě i tento kus skály obestřen mnoha pověstmi (jde přibližně o sedm známých verzí) o chudém tátovi rodiny, zlém čertu a chytré ženě, která přetřením černého kamene na bílý zachránila muži jeho duši před peklem.
Nad skaliskem se rozkládá rozlehlá, zvlněná pastvina a toto romantické místo bylo již dávno v minulosti častým cílem společných výletů obyvatel přilehlých obcí z hanáckých rovin, jak to dokládají i dobové fotografie z počátku dvacátého století. Návštěvníci skálu pravidelně natírali vápnem a tím bylo dosaženo její optické viditelnosti až z kopců protilehlé Drahanské vrchoviny.

Od konce padesátých let, kdy byl vytvořen vojenský výcvikový prostor Libavá, byl pochopitelně i konec nejen výstupům na tento jedinečný vyhlídkový bod, ale i výpravám do celé této části malebných Oderských vrchů.

Po odchodu sovětské armády se stále více ozývaly hlasy zejména od starších obyvatel Velké Bystřice po obnovení tradice jarních pochodů na Bílý Kámen. Velký fanda tohoto záměru, bystřický tajemník J.Koš požádal v Olomouci nedávno nastoupivšího přítele generála Podešvu o možnost realizace tohoto záměru. Protože bylo pochopení i u velitele VVP pplk.Janíčka a správce vojenského Újezdu Libavá pplk.Valoviče, byla akce na jaře roku 1994 na světě. Popularita tohoto jednodenního výletu do Oderských vrchů neustále roste, každoročně se jí zúčastňuje stále více a více sportovců, mladých i starších - celé rodiny mají na tento víkend tradičně naplánován právě Bílý Kámen. Již dlouho je spolupořadatelem bystřický Auto-velo-klub a počty zúčastněných cyklistů se v posledních létech počítají na tisíce.
Bude to již nepřetržitých jedenadvacet let, kdy se koná tento malý zázrak a stovky čtverečních
kilometrů jsou na devět hodin přístupné i nám, neuniformovaným civilním pohybuchtivým
živlům. Do vojenského prostoru každoročně za májového jara vyráží už i naše děti a děti našich
dětí - a mnozí z nás to považují za samozřejmost. Toto zdání klame, nic není samo od sebe a věřte, že každoročně musíme překonávat nemalé překážky, aby další akce mohla být uskutečněna.
Nejen pořadatelům, ale i mnohým Kameníkům jistě zatrnulo po oznámení nedávné vítkovské tragedie, protože ta měla bezprostřední souvislost s vojenským prostorem. Až tak strašná událost většinu soudných lidí upozornila na fakt, že ona ta Libavá není znepřístupněna jen pro srandu králíkům, že tam jde opravdu o lidské životy - že tento kraj má své poslání, svůj režim a zásady, kterými se při pohybu v něm musíme řídit. Apelujeme tedy opět a znovu: chceme-li dvakrát do roka na Bílý kámen, dodržujme všechna ustanovení propozic této akce, protože jen tak lze tuto "samozřejmost" pravidelně opakovat. A mějme uznání za pochopení představitelů újezdního úřadu i armády, kteří jdou při těchto akcích doslova s vlastní kůží na trh...
Několik informací z přípravy akce:
• pro účastníky BK bude přístupná pozorovatelna s občerstvením nad Velkou Střelnou, v Městě Libavá pak větrný mlýn s trvalou expozicí a v odsvěceném libavském kostele bude instalována výstavka dokumentů o činnosti skautů při záchraně komplexu poutního místa Stará Voda...
• ve Staré Vodě bude přístupný poutní kostel, o jehož pohnuté historii účastníkům mnoho zajímavého poví paní Jana Krejčová - mimo kapli Královského pramene mohou účastníci shlédnout torzo starovodského kláštera a zpřístupněný místní hřbitov...
• letos bude opět přístupný zámeček Bores, ve kterém pro účastníky připravují občerstvení libavští sportovci. Budou v činnosti další tradiční místa občerstvení - a to na parkovišti pod Strážnou (nedaleko Bílého kamene), v Městě Libavá, na Staré Vodě, parkovišti Zelený kříž, v údolí řeky Bystřice v areálu Hotelu Akademie a Parku sportu Hrubá Voda...
• pro důchodce a rodiny s dětmi je vypraven autokar z Velké Bystřice, dva autokary z Olomouce, jeden autokar z Velkého Týnce a jeden autokar z Uničova - všechny projíždí vojenský prostor podle předem stanoveného časového harmonogramu...
• účastníkům, kteří se budou pohybovat v oblasti Kozlova doporučujeme zastávku na Zákřovském žalovu u bývalé osady Kyjanice, kde bude instalována informace o pohnuté historii tohoto pietního místa...

Termíny