O lásce lidí

Film, Dokument
Lidé s hendikepem jsou často společností vnímáni jako nesvéprávní; jejich přirozené touhy a potřeby bývají přehlíženy či opomíjeny. Dokument ve dvou kapitolách nechává nahlédnout do života hendikepovaných mužů – Jochena a Svena – hledajících odpovědi na otázky spojené s fyzickou touhou a intimitou. Jochen je často proti své vůli kontrolován dominantní sestrou, která mu zakazuje lásku k prostitutce i prohlížení porno časopisů. Bisexuální vozíčkář Sven si naopak milostného života užívá a za tiché tolerance personálu pečovatelského domu si objednává pravidelné eskortní služby. Zažijí někdy v životě lásku, kterou si nebudou muset kupovat?
Termíny